மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றுள்ள கல்வி நடவடிக்கைகள்
 

கல்வி நிலைய மாதிரி விவசாய பயிர்ச்செய்கை நடவடிக்கைக்காக துப்புரவு பணியில் ஈடுபடும் மாணவர்கள் மேலே உள்ள படத்தில்.

இறுதிக்கட்ட பணிகளில் .......... 2013.05.19


புதிய இடத்தை நோக்கி நகர்கையில் 2013.05.05மே தினத்தன்று கல்விக்காய் உழைத்துக்கொண்டிருக்கும் ஆசான்கள்


வெயிலின் அகோரத்தின் மத்தியிலும் சளைக்காமல் வேலை செய்யும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும்

இப்போது காலநிலையில் அதிக வெப்பநிலையும் உஷ்ணமும் நிறைந்த பகுதியாக மட்டக்களப்பு பிரதேசம் காணப்படுகிறது. அப்படியிருந்தும் தமது கடமையை செவ்வனே நிறைவேற்றி மிக விரைவாக புதிய இடத்தில் கல்வி நிலையத்தை ஆரம்பிக்க பாடுபடும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் ஒளிப்படங்கள் கீழே.


கற்றல் நடவடிக்கை

கற்றல் நடவடிக்கை

கலைவிழா

கலைவிழா

website counter